ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

10:00 - 10:30

Αφίξεις και Εγγραφές

 

10:30 - 11:00

Χαιρετισμοί

 

11:00 - 12:00

Ενημέρωση για  τα τρέχοντα προγράμματα απασχόλησης που υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ καθώς και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει  σε ανέργους

Φουντουλάκης Ανδρέας, Αν. Προϊστάμενος του Γραφείου Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων Αθηνών

12:00 - 12:15

Διάλειμμα -

12:15 - 13:15

Τα social media στην αναζήτηση εργασίας Τσουκαλά Αθανασία, Υπεύθυνη Digital Marketing skywalker.gr

13:15 - 13:30

Διάλειμμα -

13:30 - 14:30

Σημερινές τάσεις στην αγορά εργασίας Χατζηιωαννίδης Σωτήρης, Εμπορικός Διευθυντής skywalker.gr

14:30 - 14:45

Διάλειμμα -

14:45 - 15:45

Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων I (Επικοινωνιακές, διαπραγματευτικές δεξιότητες) Γεωργαλά Μαρία, Msc Επικοινωνιολόγος, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας & Mentor, Global Career Development Facilitator (GCDF), Career Design

15:45 - 16:00

Διάλειμμα -

16:00 - 17:00

Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων I I (Δεξιότητες διαχείρισης συνεργασίας, κρίσεων, συγκρούσεων) Γεωργαλά Μαρία, Msc Επικοινωνιολόγος, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας & Mentor, Global Career Development Facilitator (GCDF), Career Design